Abidin Paşa

ABİDİN PAŞA

1843 Yılında doğan Abidin Paşa 2.Abdulhamit devrinin aydın vezirlerinden Prevezeli Ahmet Dino Bey’in oğludur. Silahşörlük hizmetiyle saraya girmiş, Osmanlı imparatorluğu’nun çeşitli yerlerinde  kaymakam olarak görev yapmıştır. 1877 Rus Harbi sonunda epir sınırı içinde Yanya’da toplanan olağanüstü komisyon başkanlığı, Doğu Aanadolu Islahat İşleri Birinci Komiserliği ğibi görevlerde bulundu; 1878’den sonra da Diyarbakır, Sivas, Ankara, Adana, Selanik ve İstanbul valiliklerine atandı.

Daha Sonra başarılarından dolayı Hariciye Nazırı (Dişişleri Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) olarak görev yapmıştır. 1883’de Ankara, 1894’de Cezayir’i Bahrisefid (Akdeniz Adaları) Valiliklerine atanmış, 1908’de Valiler toplantısı için gittiği İstanbulda vefat etmiştir. Kabri İstanbul Fatih Cami çevresindedir.

Bulunduğu yerlerde başarılı idareciliği ile kendisini halka sevdirmiştir. Arapça, Farsça, Eski Yunanca, Fıransızca ve İtalyanca dillerini bilen edebiyat ve bilim adamlarımızdan olup; devlet adamlığının yanında aynı zamanda sanat ve edebiyatla yakından ilgilenmiştir. Ayrıca Mevlana’nın Farsça yazılı olan Mesnevi’sini Türkçemize çevirerek edebiyatımıza kazandırmıştır. Çeşitli yerli ve yabancı "Devlet Nişanı" sahibidir.

Daha Önceki valiler Ankara’da bir iki yıl çalışabilmişken, kendisi 8 yıl görevinde kalmış ve büyük susuzluk çeken Ankara’ya özelikle Kale civarındaki semtlere Elmadağ’dan su getiren, Ankara’nın muhtelif semtlerine çeşmeler yaptıran bir Vali olarak ünlenmiştir.

Elmadağ’a bakan bir tepe üzerinde yaptırmış olduğu iki katlı köşk ve çevresindeki semt, bugün Ankara’mızda kendi adıyla anılmaktadır.      

ABİDİNPAŞA KONAĞI