ABİDİNPAŞA MERKEZ CAMİİ VAKFININ 2020 YILI FAALİYETLERİ

1) Abidinpaşa Merkez Camii Isı Sistemi tümüyle yenilenmiştir.

2) Caminin ana bölümü halı döşemeleri; Abidinpaşa Semti sakinlerinden hayır erbabı; H. Ahmet SEZGİN ve muhterem eşleri H. Ayşe SEZGİN tarafından tümüyle yenilenmiştir.

3) Yeni halıların tefrişi sonrası ortaya çıkan fazla halılar, semtte ihtiyacı olan mescitlere ve vakıflara verilmiştir.

4) 2019-2020 ders yılında Ankara ili mülki sınırları içerisinde okuyan 120 (yüzyirmi) yükseköğrenim öğrencisine sekiz ay (Kasım 2019-Haziran 2020) düzenli eğitim/öğretim destek bursu ödenmiştir.

5) 2020-2021 yılında da 115 öğrenciye destek bursu ödemesine burs miktarı artırılmış olarak devam olunmaktadır.

6) Caminin kuzey ve doğusunda bulunan 6 Adet Revak güçlendirilmiş camla tümüyle kapatılmış, böylece son cemaat mahalli ile cami girişi rüzgardan ve yağmurdan korunmuş ve ısı tasarrufu sağlanmıştır.

7) COVID-19 pandemisi sebebiyle kiracılarımızın 2021 yılı ilk ayı için normal sosyal /ekonomik ortama geçene kadar kira artışları dondurulmuş olup çıkarları korunmuştur.

8) Vakıf Senedinde yapılan değişiklik /yenileme sonucu Abidinpaşa Merkez Camiinde kadrolu görevli; İmam-Hatip ile Müezzin Kayyımlardan konutu olmayanlara belli şartları taşıması koşuluyla KİRA YARDIMINDA bulunulmaktadır.

9) Yıl içerisinde dini bayram ve günlerde cami cemaatına ve semt sakinlerine ikramlarda bulunulmuş, ihtiyaç sahiplerinin talep etmiş olduğu ayni yardımlar karşılanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

Vakıf Başkanlığı